Gruczoły skóry

Na powierzchnię skóry wpływają dwa rodzaje wydzielin, jedna wodnista – pot (sudor), który bierze udział w procesach regulowania ciepła, druga tłuszczowa – łój (sebum).

Biorąc pod uwagę sposób w jaki dochodzi do powstania wydzieliny gruczołowej wyróżniamy;

gruczoły holokrynowe – łojowe (produkcja wydieliny poprzez całkowity rozpad komórekguczołowych)

gruczoły merokrynowe (produkcja wydzieliny poprzez uwalnianie substancji do przewodów wyprowadzających lub przez częściowy rozpad komórek gruczołowych)

ektynowe – gruczoł potowe

apokrynowe – gruczoły kłębkowate

mlekowe

Gruczoły potowe.

Gruczoły te zbudowane są z :

Części wydzielniczej – ciało gruczołu potowego znajduje się przeważnie w warstwie gruczołowej tkanki podskórnej, nieraz w najgłębszej części skóry właściwej

Przewodu wyprowadzającego

Rozmieszczenie i liczba.

Z małymi wyjątkami gruczoły potowe są rozsiane po całej skórze. Nie ma ich macierz paznokci, wargi sromowe mniejsze, dolna warg sromowych większych, wewnętrzna powierzchnia napletka i żołądź. U przedstawicieli rasy czarnej gruczoły te są bardzo rozminięte.

Gruczoły apokrynowe

Są specyficznymi gruczołami potowymi, pojawiającymi się w skórze dopiero po okresie pokwitania. Obecnośc ich stwierdza się tylko w pewnych okolicach skóry : pachy , otoczka sutkowa , linia posrodkowa brzucha oraz krocze. Do gruczołów o podobnym sposobie wydzielania zalicza sie ponadto gruczoły:

g.okołoodbytowy

g.rzęskowe

woskowinowe

przedsionkowe nosa

Czynność.

Gruczoły apokrynowe nie wydzielają zwykłego potu lecz wydzielinę, która określa zapach poszczególnego osobnika. U kobiet są one silniej rozwinięte. Najsilniej rozwiniętym gruczołem tego rodzaju u kobiet jest gruczoł sutkowy.

Gruczoły łojowe

Gruczoły łojowe można podzielić na dwie grupy:

związane rozwojowo mieszkiem włosa i uchodzące w lejku włosa

gruczoły rozwojowo całkowicie niezależne od włosów.

Każdy włos ma co najmniej jeden własny gruczoł łojowy, zwykle rozgałęziony do kilku lub kilkunastu uwypukleń mających jeden wspólny przewód wyprowadzający. Wolne gruczoły łojowe nie związane z włosem są szczególnie liczne w obrębie czerwieni warg, brodawki sutkowej , pępka , żołędzi , prącia , warg sromowych oraz odbytu. Do tej grupy należy zaliczyć gruczoły tarczkowe , które znajdują się w powiekach.

Znaczna część gruczołów łojowych osiąga pełną swą czynność w okresie dojrzewania płciowego – następuje aktywność tych gruczołów powoli spada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *